logo
25logo hrv-eng

Postotci

Opredjeljujete li se na izborima na temelju konkretnih osoba (kandidata) ili na temelju stranaka?

graf-13