logo
25logo hrv-eng

Postotci

U odnosu na prosječnu plaću (5.500 kn neto), koliku bi plaću trebali primati
direktori velikih hrvatskih poduzeća?

graf-31