logo
25logo hrv-eng

Za citiranje u znanstvenoj literaturi molimo upotrijebite sljedeći format (prilagođen pravilima koje propisuju pojedine publikacije):

Pilarov barometar hrvatskoga društva (2014., 2015. ili 2016.), Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar. Dostupno na http://barometar.pilar.hr

Pri navođenju rezultata u javnim glasilima trebalo bi se pridržavati profesionalnih kodeksa koje propisuju strukovne organizacije WAPOR (World Association of Public Opinion Research) i ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research). Rukovodeći se glavnim smjernicama, prilikom prikaza rezultata anketnih istraživanja općenito trebalo bi navesti:

a. naziv organizacije koja je provela istraživanje i (eventualno) naručitelja;
b. statistički univerzum (tko je anketiran);
c. veličinu i teritorijalni obuhvat realiziranog uzorka;
d. razdoblje u kojem je provedeno anketiranje;
e. vrstu ili način izbora uzorka (slučajni, kvotni i slično);
f.  način prikupljanja podataka (vrstu ankete: terenska, telefonska, online i slično);
g. informaciju o tome jesu li rezultati ponderirani i prema kojim kriterijima
    (pogotovo ako su uzorci neproporcionalno stratificirani);
h. egzaktan format pitanja.

Najkraći preporučeni format, prilagođen elektroničkim medijima, trebao bi sadržavati informacije od a do f. Primjerice, u slučaju ovog istraživanja:

Istraživanje je proveo Institut Pilar terenskom usmenom anketom u razdoblju od ... do ..., na nacionalno reprezentativnom, slučajnom uzorku punoljetnog stanovništva kojim je obuhvaćeno 1000 (2016. 750) osoba na 143 lokacije.

Detaljnije informacije o načinu prenošenja rezultata, uz jednostavno objašnjen doseg i ograničenja ankete kao metode, mogu se naći ovdje.