logo
25logo hrv-eng

Postotci

Koliko, prema Vašem mišljenju, sljedeće utječe na sadašnje stanje u hrvatskome gospodarstvu.

 

tabla-30


Prosjeci

Koliko, prema Vašem mišljenju, sljedeće utječe na sadašnje stanje u hrvatskome gospodarstvu?
(Odgovori od 1 - Uopće ne do 4 - Da, potpuno)

graf-30