logo
25logo hrv-eng

Postotci

Općenito govoreći, smatrate li da se većini ljudi može vjerovati ili ne? Nula znači da nikada ne možete biti previše oprezni, a 10 da većini ljudi možete vjerovati.

grf7_posto