logo
25logo hrv-eng

Postotci

Ustavnim je zakonom, uz hrvatski, u ravnopravnoj upotrebi jezik i pismo nacionalnih manjina ako one čine najmanje trećinu stanovništva na nekom području. Biste li se odazvali na referendum o tom pitanju i kako biste se opredijelili?

graf-16