logo
25logo hrv-eng

Postotci

Sad ćemo Vam navesti nekoliko tvrdnji koje opisuju svakodnevno ponašanje, doživljavanje i uvjerenja različitih ljudi. Molimo Vas da za svaku tvrdnju procijenite u kojoj se mjeri s njom slažete ili ne slažete.

Prosjeci

Sad ćemo Vam navesti nekoliko tvrdnji koje opisuju svakodnevno ponašanje, doživljavanje i uvjerenja različitih ljudi. Molimo Vas da za svaku tvrdnju procijenite u kojoj se mjeri s njom slažete ili ne slažete.
(Odgovori od 1 - Uopće se ne slažem do 5 - Potpuno se slažem)