logo
25logo hrv-eng

Postotci

Koliko je, prema Vašem mišljenju, vjerojatno da će u slijedećih godinu dana u Hrvatskoj
doći do smanjenja nezaposlenosti?

graf-09-2