logo
25logo hrv-eng

Usporedbe

Neovisno o tome jeste li zaposleni molimo Vas da zamislite da tražite posao kakav biste željeli.
Što bi Vam od sljedećeg pritom bilo važnije, a što manje važno:
(Odgovori od 1 - Nevažno do 5 - Jako važno; odgovori osoba mlađih od 70 godina, n=872)*


* ESS: European Social Survey.

Postotci

Neovisno o tome jeste li zaposleni molimo Vas da zamislite da tražite posao kakav biste željeli.
Što bi Vam od sljedećeg pritom bilo važnije, a što manje važno:
(Odgovori osoba mlađih od 70 godina, n=872)

Prosjeci

Neovisno o tome jeste li zaposleni molimo Vas da zamislite da tražite posao kakav biste željeli.
Što bi Vam od sljedećeg pritom bilo važnije, a što manje važno:
(Odgovori od 1 - Nevažno do 5 - Jako važno; odgovori osoba mlađih od 70 godina, n=872)