logo
25logo hrv-eng

Postotci

Često se govori o davanju u koncesiju ili o prodaji državnih dobara.
Prema Vašem mišljenju, što bi trebalo učiniti sa sljedećim dobrima?