logo
25logo hrv-eng

Postotci

Kad bi, prema kalendaru obaveznog cijepljenja, Vaše dijete sutra trebalo cijepiti, što biste učinili?
(Ako niste roditelj ili nemate malo dijete, pokušajte se zamisliti u toj ulozi.)