logo
25logo hrv-eng

Postotci

Prema Vašem mišljenju, imaju li u Hrvatskoj nacionalne manjine dovoljno ili nedovoljno prava?