logo
25logo hrv-eng

Postotci

Što mislite, je li u mjestu u kojem sad živite previše prometa?
(Stanovnici velikih gradskih naselja, n = 244)

graf-77-1