logo
25logo hrv-eng

Postotci

Koliko je, prema Vašem mišljenju, vjerojatno da će u slijedećih godinu dana u Hrvatskoj
doći do masovnih prosvjeda?

graf-09-3