logo
25logo hrv-eng

Postotci

S obzirom na to da Hrvati spadaju među konstitutivne narode u BiH,
kakav bi odnos Hrvatska trebala imati prema toj državi?