logo
25logo hrv-eng

Usporedbe

Koliko ste zabrinuti da biste mogli biti… (Odgovori od 1 – Uopće nisam do 4 – Jako sam zabrinut/zabrinuta)

grf43_uspo

Postotci

Koliko ste zabrinuti da biste mogli biti… (Odgovori od 1 – Uopće nisam do 4 – Jako sam zabrinut/zabrinuta)

tbl43_posto-01

tbl43_posto-02

tbl43_posto-03

tbl43_posto-04

Prosjeci

Koliko ste zabrinuti da biste mogli biti… (Odgovori od 1 – Uopće nisam do 4 – Jako sam zabrinut/zabrinuta)

grf43_pros