logo
25logo hrv-eng

Postotci

Koja su, prema Vašem mišljenju, tri najistaknutija problema koji danas opterećuju Hrvatsku?
(Otvoreno pitanje, najviše tri odgovora, kategorizirano)

graf-08