logo
25logo hrv-eng

Postotci

Razgovara se o mogućem teritorijalnom preustroju države. Koliko ste Vi zadovoljni sadašnjim ustrojem koji obuhvaća 21 županiju?

grf32_posto