logo
25logo hrv-eng

Postotci

Koji oblik privatizacije smatrate uspješnijim ili boljim?

graf-34