logo
25logo hrv-eng

Postotci

Prema vašem mišljenju, koji su najvažniji događaji u hrvatskoj povijesti u posljednjih 100 godina?
(Otvoreno pitanje, najviše tri odgovora, kategorizirano)

graf-14