logo
25logo hrv-eng

Postotci

Što mislite, je li u mjestu u kojem sad živite zapuštena ili uništena kulturna baština?

graf-77-5