logo
25logo hrv-eng

Usporedbe

Koliko se slažete ili ne slažete sa sljedećim tvrdnjama o mogućim svrhama kažnjavanja? (Ogovori od 1 – Uopće se ne slažem do 5 – Potpuno se slažem)

grf48_uspo

Postotci

Koliko se slažete ili ne slažete sa sljedećim tvrdnjama o mogućim svrhama kažnjavanja? (Ogovori od 1 – Uopće se ne slažem do 5 – Potpuno se slažem)

tbl48_posto-01

tbl48_posto-02

tbl48_posto-03

tbl48_posto-04

Prosjeci

Koliko se slažete ili ne slažete sa sljedećim tvrdnjama o mogućim svrhama kažnjavanja? (Ogovori od 1 – Uopće se ne slažem do 5 – Potpuno se slažem)

grf48_pros