logo
25logo hrv-eng

Postotci

Kad je riječ o OSNOVNOJ školi koju pohađaju ili su (tijekom posljednjih pet godina) pohađala Vaša djeca, koliko ste zadovoljni sljedećim: (ako su pohađala više škola, molimo navedite ukupni ili opći dojam):
(Roditelji, n=212)

Prosjeci

Kad je riječ o OSNOVNOJ školi koju pohađaju ili su (tijekom posljednjih pet godina) pohađala Vaša djeca, koliko ste zadovoljni sljedećim: (ako su pohađala više škola, molimo navedite ukupni ili opći dojam):
(Roditelji, n=212)