logo
25logo hrv-eng

Postotci

Navedite zemlje s kojima bi Hrvatska, prema Vašem mišljenju, trebala razvijati posebno bliske odnose (neovisno o tome gdje se nalaze). (Otvoreno pitanje, moguće više odgovora)