logo
25logo hrv-eng

Postotci

Nakon dvije godine članstva u EU-u kakav bi položaj, prema Vašem mišljenju,
ubuduće bio najbolji za Hrvatsku?