logo
25logo hrv-eng

Postotci

Kad ga upotrebljavate, koliko obično vremena dnevno provedete za računalom?
(Korisnici računala, n = 631)

graf-56