logo
25logo hrv-eng
 
 
 pb naslovna 2008pb naslovna 2009pb naslovna 2014
 
pb naslovna 2015
 

 

Voditelj istraživanja

Geran-Marko Miletić (2014.), Ivan Balabanić (2015.), Ljiljana Kaliterna Lipovčan (2016.)

 

Metoda i organizacija

Stanko Rihtar (2014., 2015., 2016.)

 

Izrada anketnog upitnika

Toni Babarović (2014.)

Ivan Balabanić (2015.)

Andreja Brajša-Žganec (2014., 2015., 2016.)

Tihana Brkljačić (2014.)

Josip Burušić (2014., 2015.)

Drago Čengić (2014., 2015.)

Ljiljana Dobrovšak (2015.)

Ivana Ferić (2014., 2015.)

Renata Franc (2014., 2016.)

Zlatko Hasanbegović (2015.)

Ljiljana Kaliterna Lipovčan (2014., 2015., 2016.)

Marina Kotrla Topić (2016.)

Marko Marinić (2014.)

Ivan Markešić (2015.)

Goran Milas (2014., 2015., 2016.)

Geran-Marko Miletić (2014., 2015.)

Boris Mlačić (2014., 2015., 2016.)

Krešimir Peračković (2014., 2015.)

Saša Poljanec Borić (2014.)

Jelena Puđak (2016.)

Stanko Rihtar (2014., 2015., 2016.)

Ines Sučić (2014., 2016.)

Marija Šakić Velić (2014.)

Vlado Šakić (2014., 2015., 2016.)

Lynette Šikić Mićanović (2016.)

Nikola Šimunić (2016.)

Jadranka Švarc (2015.)

Inga Tomić Koludrović (2016)

Ivana Žebec Šilj (2014.)

 

Voditelji terenskog dijela istraživanja

Ivan Dević (2014., 2015.)

Filip Majetić (2014., 2015.)

Ivo Turk (2016.)

Antun Plenković (2016.)

 

Tekstualni i grafički sadržaj web stranice

Stanko Rihtar (2014., 2015., 2016.)

 

Prijevod

Lynette Šikić Mićanović (2014., 2015.), Vesna Hajnić (2015., 2016.)

 

Izrada

Vega Intro

Sva pitanja o sadržaju i metodi istraživanja, prijedloge za suradnju, bibliografske i ostale poveznice
možete poslati na adresu:

 

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Marulićev trg 19/1, p. p. 277, 10 001 Zagreb, Hrvatska

Telefon: ++385 01/4886-800

Fax: 01/4828-296

E-mail:

Za citiranje u znanstvenoj literaturi molimo upotrijebite sljedeći format (prilagođen pravilima koje propisuju pojedine publikacije):

Pilarov barometar hrvatskoga društva (2014., 2015. ili 2016.), Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar. Dostupno na http://barometar.pilar.hr

Pri navođenju rezultata u javnim glasilima trebalo bi se pridržavati profesionalnih kodeksa koje propisuju strukovne organizacije WAPOR (World Association of Public Opinion Research) i ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research). Rukovodeći se glavnim smjernicama, prilikom prikaza rezultata anketnih istraživanja općenito trebalo bi navesti:

a. naziv organizacije koja je provela istraživanje i (eventualno) naručitelja;
b. statistički univerzum (tko je anketiran);
c. veličinu i teritorijalni obuhvat realiziranog uzorka;
d. razdoblje u kojem je provedeno anketiranje;
e. vrstu ili način izbora uzorka (slučajni, kvotni i slično);
f.  način prikupljanja podataka (vrstu ankete: terenska, telefonska, online i slično);
g. informaciju o tome jesu li rezultati ponderirani i prema kojim kriterijima
    (pogotovo ako su uzorci neproporcionalno stratificirani);
h. egzaktan format pitanja.

Najkraći preporučeni format, prilagođen elektroničkim medijima, trebao bi sadržavati informacije od a do f. Primjerice, u slučaju ovog istraživanja:

Istraživanje je proveo Institut Pilar terenskom usmenom anketom u razdoblju od ... do ..., na nacionalno reprezentativnom, slučajnom uzorku punoljetnog stanovništva kojim je obuhvaćeno 1000 (2016. 750) osoba na 143 lokacije.

Detaljnije informacije o načinu prenošenja rezultata, uz jednostavno objašnjen doseg i ograničenja ankete kao metode, mogu se naći ovdje.